Sākumlapa Mārketinga piekrišana

Mārketinga piekrišana

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai uz mobilo telefonu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo RB Motors nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.
Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad RB Motors klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecās uz visām e-veikala piedāvājuma precēm.