Sākumlapa Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības

Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?
1.Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā rb24.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
2.Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā preces pēdējo daļu.
3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Precei nedrīkst būt likšanas pazīmes, preces saderība ar Jūsu transportlīdzekli ir jāpārbauda, nesabojājot oriģinālo iepakojumu. Preces iepakojums ir jāsaglabā tīrs.
4.Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. 
5.Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
6.Pirms preci atgriežat, Jums ir jāaizpilda Atteikuma veidlapa, kas ir pieejama šeit: Atteikuma tiesības Lūgums nosūtīt Atteikuma veidlapas kopiju uz e-pastu info@rb24.lv. Oriģināls jāpievieno sūtījumam. 
7.Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.
8.Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
9.Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam rb24.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals rb24.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.
10.Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to personīgi SIA RB Motors veikalā Rūpniecības ielā 39a, Jelgavā, vai arī nosūtot preci ar kurjera starpniecību uz augstākminēto adresi kopā ar Atteikuma veidlapu. Atgriežot preci ar kurjera starpniecību, ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.